Gjennomførte undersøkelser – Rapporter
Nedenfor følger en liste over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter. Vi gjør oppmerksom på at det kan gå noe tid fra en rapport er fullført til den gjøres tilgjengelig på denne siden.

Rapporter fra andre kommunerevisjonsvirksomheter er tilgjengelige i et søkbart register hos NKRF.

 

Alta kommune

Vaktmestertjenesten (2020)

Mobbing i grunnskolen (2019)

Politiske vedtak (2018)

Samhandlingsreformen (2017)

Anskaffelse av varer og tjenester (2017)

Forvaltning av startlån (2015)  

Rutiner for internkontroll (2015)

Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem (2015)  

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2014) 

Ressursbruk i skolefritidsordningen (SFO) (2013)

Byggesaksbehandling (2013)

Samordning i barn- og ungetjenesten (2012)

Sykefravær og arbeidsnærvær (2011)

Tilpasset opplæring og tidlig innsats (2011)

Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten (2010)

Saksbehandling ved søknad om omsorgslønn (2010)

Innkjøpsavtalene (2009)

Økonomistyring i helse og sosialsektoren (2009)

 

Hammerfest kommune

Hammerfest Havn KF (2021) 

Forvaltning av næringsfond (2021)

Startlån Kvalsund (2020)

Mobbing i grunnskolen (2020)

Tildeling av institusjonsplass (2019)

Samhandlingsreformen (2018)

Kommunale anskaffelser (2017)

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet (2016)

Sykefravær og IA-avtalen (2015) 

Forvaltning av startlån (2014)

Samhandling og saksbehandling i forebyggende tjenester (2013)

Hammerfest eiendom KF og Parkgata 18 (2013)

Anskaffelser av varer og tjenester (2013)

Økonomistyring (2012)

Byggesaksbehandling (2011)

Økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren (2011)

Økonomistyring i byggeprosjekter (2010)

Oppfølging av politiske vedtak (2008)

 

Vadsø kommune

Kvalitet i pleie og omsorg (2021) 

Nærings- og utviklingsområdet (2020)

Kommunale foretak (2018)

 

Porsanger kommune

Mobbing i grunnskolen (2020) 

Selvkost, Feietjenesten (2019) 

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet (2017) 

Etiske retningslinjer (2016) 

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (2015)

Rutiner for internkontroll (2014)

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Sykefravær (2012)

Sosialtjenesten og NAV (2011)

Barneverntjenesten (2010)

Offentlige anskaffelser (2010) 

Tilpasset opplæring og spesialundervisning (2009)

Disponering av næringsfond (2008)

 

Nordkapp kommune

Barneverntjenesten (2020)

Sosialtjenesten og NAV (2019)

Saksbehandling av enkeltvedtak (2018)

Rutiner i investeringsprosjekter (2015)

Rutiner for internkontroll (2014)

Tilpasset opplæring og spesialundervisning (2013)

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Innkjøpsavtalene (2012)

Barneverntjenesten (2010)

Offentlige anskaffelser (2010)

Økonomistyring (2009)

 

Kautokeino kommune

Forvaltning av næringsfondet (2019)

Beregning av selvkost på VAR-området (2017)

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (2016)

Rutiner i investeringsprosjekter (2014)

Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak (2013)

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Rutiner og økonomistyring i kultur og barnehager (2012)

Journal- og arkivsystem og dokumentinnsyn (2010)

IA-avtalen og sykefraværsarbeid (2009) 

Barneverntjenesten (2009)

Saksbehandling av enkeltvedtak (2008)

Beregning av selvkost (2007)

Tilpasset opplæring (2006)

 

Karasjok kommune

Sykefraværet og IA-avtalen (2021) 

Rutiner for varsling (2021)

Rutiner for avvikshåndtering (2020) 

Kommunale anskaffelser (2018) 

Saksbehandling av enkeltvedtak (2017) 

Rutiner for internkontroll (2015)

Økonomistyring (2015)

Tilpasset opplæring og tidlig innsats (2013)

Sosialtjenesten og NAV Karasjok (2013)

Sykefravær (2012)

Økonomistyring i pleie og omsorg (2011)

Barneverntjenesten (2009) 

Offentlige anskaffelser (2008)

Organisering og ressursbruk i grunnskolen (2007)

 

Båtsfjord kommune

Offentlige anskaffelser (2021) 

Spesialundervisning (2019) 

 

Måsøy kommune

Sykefravær og inkluderende arbeidsliv (2021) 

Bruk av overtid (2020) 

Barneverntjenesten (2019) 

Samhandlingsreformen (2018) 

Saksbehandling av enkeltvedtak (2016) 

Beregning av selvkost på VAR-området (2015) 

Rutiner for internkontroll (2014)

NOTAT – Diverse forhold vedrørende sjøvannsledninger (2013/2014)

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2011)

Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen (2010)

Offentlige anskaffelser (2008)

 

Hasvik kommune

Rus og psykiatri (2021) 

Sykefravær og IA-avtalen (2018) 

Rutiner i investeringsprosjekter (2017) 

Sosialtjenesten og NAV Hasvik (2015)

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2014)

Offentlige anskaffelser (2013)

Ressursbruk og kvalitet i skolen (2011)

Barneverntjenesten (2010)

Salg av kommunale boliger (2009) 

Saksbehandling av enkeltvedtak (2008)

Beregning av selvkost (2006)

 

Loppa kommune

Kvalitet i pleie- og omsorgssektoren (2021)

Rekruttering og kompetanse (2020)

Samhandlingsreformen (2017)

Offentlige anskaffelser (2015)

Bruk av overtid (2013) 

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Sosialtjenesten og NAV Loppa (2011)

Forvaltning av nærings- og omstillingsmidler (2009)  

Saksbehandling av enkeltvedtak (2008)

Økonomisk sosialhjelp (2006)

Beregning av selvkost (2006)

 

Finnmark fylkeskommune (-> 2019)

Frafall av elever i videregående skole (2019) 

Personalforvaltning i videregående skoler (2018) 

 

Kvalsund kommune (-> 2019)

Sosialtjenesten og NAV (2018) 

Nærings- og utviklingsarbeid (2018) 

Spesialundervisning (2015) 

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet (2014)

Offentlige anskaffelser (2013)

Utbetaling av diverse konsulenthonorar (2012)

Ressursbruk og kvalitet i skolen (2011)

Notat vei og bru i Fægfjord (2011)

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2010)

Barneverntjenesten (2009)

Saksbehandling av enkeltvedtak (2007)

Beregning av selvkost (2006)

Fastlegeordningen (2006)

 

Andre kommuner 

Nesseby kommune – Offentlige anskaffelser (2020) 

Nesseby kommune – Behandling av reguleringsplaner og byggesaker (2019) 

Sør-Varanger kommune – Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg (2019) 

Sør-Varanger kommune – Personalforvaltning i barneverntjenesten (2019) 

Tana kommune – Økonomistyring (2019) 

Tana kommune – Sykefravær og IA-avtalen (2018) 

Tana kommune – Legetjenesten (2017)