VEFIK IKS leverer revisjonstjenester til eierkommunene, tilhørende kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelige fellesråd.

VEFIK IKS utfører alt revisjonsarbeid i henhold til lover, forskrifter og godkjente revisjonsstandarder. Selskapet og selskapets revisorer er medlemmer av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), og det er etablert en ordning med forbundsbasert kvalitetskontroll. Som medlem av NKRF er den enkelte revisor forpliktet til å gjennomføre nødvendig etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder.

 

Regnskapsrevisjon       Forvaltningsrevisjon