Styret har følgende medlemmer:
 
Styrets leder: Tor-Otto Gamst

Nestleder: Herdis Anveig Lovise Hansen
 
Styremedlemer:

Gunhild Ingilæ Haukenes

Stein Ola Fremstad

Børre Stabell

Kristin Jensen

Rune Stien (ansatte representant)

 

Varamedlem:

Olav Waaktaar Svanholm

Geir Adelsten Iversen

Trine Høiberget

Rune Nergård Mathisen

Anita Håkegård Pedersen

Lise Svenning

Marit Jørgensen Hauge

 
Sist oppdatert ( Tirsdag 11. November 2020)