Representant Rolle Kommune
Kristin Jensen Leder Alta
Børre Stabell Nestleder Måsøy
Leif Vidar Olsen Medlem Hammerfest
Ragnhild Melleby Aslaksen Medlem Vadsø
Lars Hustad Medlem Hasvik
Berit Erdal Medlem Alta
Rune Stien Ansattes representant Vefik IKS
Olav Svanholm Varamedlem Hammerfest
Anita Håkegård Pedersen Varamedlem Alta
Rune Mathisen Varamedlem Måsøy
Marit Jørgensen Hauge Vararep for ansattesrepresentant Vefik IKS

Sist oppdatert tirsdag 6. september 2022